Tantestület

Név Tanított tantárgya
Borsodi Gáborné Igazgató, biológia 
Tóth Gabriella Igazgató-helyettes, történelem, rajz
Ábel László Osztályfőnök/4. o., tanító
Balogh Lívia Osztályfőnök/7. o., földrajz, környezetismeret, etika, környezetvédelem, informatika
Bernhardt János informatika, fizika
Dukai Zoltán Osztályfőnök/5. o., történelem, etika
Gadóné Nagy Edina Osztályfőnök/1. o., tanító, angol
Gregóczki Réka rajz
Kereky Zoltánné Osztályfőnök/8. o., matematika, kémia, hit- és erkölcstan
Majstorovic Éva Osztályfőnök/2. o., tanító
Müller Anita német nemzetiségi nyelv
Soponyainé Fórizs Magdolna német nemzetiségi nyelv
Szamosi Zsuzsanna technika
Szendrő Zoltán Osztályfőnök/6. o., testnevelés
Topán László magyar nyelv és irodalom
Tóthné Richter Gabriella Osztályfőnök/3. o., német nemzetiségi nyelv
Zsoldosné Puskás Beáta ének-zene

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.